© Oksinum Group

เวชภัณฑ์

- ถุงมือตรวจโรคไนไตรล์ ลาเท็กซ์ และไวนิล

- ถุงมือผ่าตัดS

- หมอนยางพาราทำมือ 100%

- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง: ผ้ากันเปื้อน ชุดเอี๊ยม และหน้ากากT