©Oksinum Group

Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz, her gerçekleştirdiği proje-iş durumuna göre yerelde ve uluslararası (siyasete bulaşmamış) Dünya, İnsan ve Diğer canlılar namına yürütülen projelere maddi destek sağlamaktadır. Bu destekler yasal olarak üye ya da bağışçı seklinde olmaktadır. Buradaki en büyük düşüncemiz her kazanılan payda diğer canlılar, insanlar ve dünyanın da bir payı olduğudur…